Mặt bàn làm việc được cắt từ ván gỗ mdf

Mã sản phẩm CVM251
Vật liệu gỗ mdf
Ứng dụng văn phòng
Phương pháp cắt máy
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC