CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI TRẢ

  • Sản phẩm có lỗi, hỏng hóc, hư hại,… do nhà sản xuất và sản phẩm phải  còn thời hạn bảo hành (tính từ ngày giao hàng đến hết thời gian bảo hành được quy định từ trước) sẽ được bảo hành miễn phí
  • Trường hợp khách hàng muốn bảo hành nhưng lỗi không phải do nhà sản xuất hoặc đã quá thời hạn bảo hành thì sẽ tính phí bảo hành. Chi phí này sẽ được thông báo tới quý khách trước khi chúng tôi bắt đầu tiến hành bảo hành.
  • Chi phí vận chuyển các sản phẩm lỗi do nhà sản xuất sẽ hoàn toàn cho công ty chịu.
  • Các sản phẩm lỗi nhưng không phải do nhà sản xuất mà khách hàng vẫn muốn bảo hành thì chi phí vận chuyển sẽ do khách hàng chịu.