Biển hiệu tên phòng gia công ăn mòn inox

Mã sản phẩm AMKL491
Chất liệu Inox
Ứng dụng bảng hiệu phòng
Độ sâu nội dung ăn mòn 1 mm
Công nghệ Anh
Chứng nhận ISO9001
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC