Thanh inox gia công chấn gấp

Mã sản phẩm CGC572
Vật liệu inox
Ứng dụng bản mã
Phương pháp gia công chấn gấp CNC
Công nghệ Anh
Chứng nhận ISO9001
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC