Khuôn mẫu ép sản phẩm y tế

Mã sản phẩm KMC705
Vật liệu nhôm
Ứng dụng ép thành phẩm y tế
Công nghệ Canada
Chứng nhận ISO9001
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC