Hàn thủ công song cửa sắt

Mã sản phẩm HSC469
Vật liệu sắt
Ứng dụng gia dụng
Phương pháp hàn thủ công
Công nghệ Anh
Chứng nhận ISO9001
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC
Danh mục: