Hàn laser ghép thanh T

Mã sản phẩm HLC599
Vật liệu sắt
Ứng dụng bản mã
Phương pháp hàn gia công hàn laser
Công nghệ Đức
Chứng nhận ISO9001
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC
Danh mục: