Gia công chấn gấp xà gồ thép

Mã sản phẩm CGC188
Vật liệu giá đỡ
Ứng dụng thực phẩm
Phương pháp gia công chấn gấp CNC
Công nghệ Anh
Chứng nhận ISO9001
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC