Gia công chấn gấp máng thoát nước nhà xưởng

Mã sản phẩm CGC735
Vật liệu nhôm
Ứng dụng thoát nước xướng, nhà máy
Phương pháp gia công chấn gấp CNC
Công nghệ Anh
Chứng nhận ISO9001
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC