Bảng tên văn phòng mica

Mã sản phẩm CMC621
Vật liệu mica
Ứng dụng văn phòng, hành chính
Độ dày bản cắt 7 mm
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC
Danh mục: