Bảng chức vụ bằng đồng gia công ăn mòn

Mã sản phẩm AMKL316
Chất liệu Đồng
Ứng dụng biển tên, chức vụ
Độ sâu nội dung ăn mòn 0.5 mm
Công nghệ Anh
Chứng nhận ISO9001
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC