Bức bình phong được cắt từ ván gỗ mdf

Mã sản phẩm CVM228
Vật liệu gỗ mdf
Ứng dụng nội thất
Phương pháp cắt máy cơ khí
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC