Biển hiệu cửa hàng bằng mica

Mã sản phẩm CMC150
Vật liệu mica
Ứng dụng trang trí, biển hiệu
Độ dày bản cắt 1,5 mm
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC
Danh mục: