Khuôn mẫu ép chi tiết xe máy

Mã sản phẩm KMC668
Vật liệu Thép
Ứng dụng ép chi tiết động cơ
Công nghệ Canada
Chứng nhận ISO9001
Đơn vị gia công Cơ Khí KCC